Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ A Different Presentation of Hodgkin’s Lymphoma; Eosinophilia and Inguinal Localized Giant Mass Özet   PDF
Özgür İlhan Çelik, Serkan Yaşar Çelik, Yelda Dere, Volkan Karakuş, Özcan Dere
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ A Rare Venous Disorder Which is Seen in Pregnancy and Mimicking Inguinal Hernia; Round Ligament Varices Özet   PDF
Burak Can Depboylu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Acil Servise Bilinç Bozukluğu ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ahmet Demir, Fatma Sarı Doğan, Aytekin Oğuz
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Amaç ve Kapsam Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Amaç ve Kapsam Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Amaç ve Kapsam Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Amaç ve Kapsam Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Amaç ve Kapsam / Aim and Scope Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Birinci Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir İç Savaş-Otoimmün Pankreatit Özet   PDF
Olgu Aygün, Özden Gökdemir, Kemal Aygün, Mehtap Kartal
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Brusella Epididimoorşiti ile Nonspesifik Epididimoorşitin Sonografik Karşılaştırılması Özet   PDF
Mehmet Deveer, İpek Zıraman
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Dergi Dış Kapak Ayrıntılar   Başlıksız
D A
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Difficult Decision: Lobar Pneumonia or Foreign Body Aspiration? / Zor Karar: Lobar Pnömoni mi Yoksa Yabancı Cisim Aspirasyonu mu? Özet   PDF
Erol Çetinkaya, Nazile Ertürk
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans / A Significant and Rare Cause of Painless Chronic Effusion in the Knee: Lipoma Arboresans Özet   PDF
Cem Yalın Kılınç, Ahmet İmerci, Emrah Açan, Umut Canbek, Ulaş Akgün, Rabia Mihriban Kılınç, Nazım Karalezli, Nevres Hürriyet Aydoğan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Efficacy of Breast Cancer Nomograms and Factors Related to Non-Sentinel Lymph Node Metastasis in Breast Cancer: A Cross Sectional Study Özet   PDF
Ahmet Korkut Belli, Osman Simsek, Fatih Aydogan, Erinc Akture, Ahu Demiroz, Zerrin Calay, Varol Celik, Ihsan Tasci
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Erişkin Hastalarda Anemi Etiyolojisi, Risk Faktörleri ve Nüksün Değerlendirilmesi Özet   PDF
Volkan Karakuş, Aytekin Giden, Dilek Ersil Soysal, Selen Bozkurt, Erdal Kurtoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Farklı Anomalilerin Eşlik Ettiği Potter Sendromlu Bir Yenidoğan Olgusu Özet   PDF
Özkan İlhan, Esra Arun Özer, Senem Alkan, Sinem Akbay, Berat Kanar, Şeyma Memur, Sümer Sütçüoğlu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Fibrinolysis Treatment for Parapneumonic Pleural Effusion with Intrapleural Tissue Plasminogen Activator / İntraplevral Doku Plasminojen Aktivatörüyle Parapnömonik Plevral Efüzyon için Fibrinoliz Tedavisi Özet   PDF
Gürbüz Akçay, Nazile Ertürk, Aynur Köş, Arife Zeybek, Önder Yeniçeri
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Gebe Bir Kadında Serviks Kanseri Yönetimi Özet   PDF
Mehmet Dolanbay
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Gebelerde Birinci Trimester Tiroid Fonksiyon Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ali Seven, Suna Kabil Kucur, Murat Polat, Beril Yüksel, Özben Işıklar, Nadi Keskin
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Globus Pallidus İnfarktı İlişkili Kore: Olgu Sunumu / Chorea Associated with Globus Pallidus Infarction: A Case Report Özet   PDF
Dilek Aslan Öztürk, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Glucocorticoid Induced Hypokalemic Periodic Paralysis in Subclinical Hyperthyroidism: Case Report / Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Hipokalemik Periyodik Paralizi Gelişen Subklinik Hipertiroidizm Olgusu Özet   PDF
Dilek Gibyeli Genek, Bülent Huddam, Volkan Karakuş, Birdal Yıldırım, Okşan Uyar Gazezoğlu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Halk Sağlığı Uzmanları Mecburi Hizmet Kuralarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of Public Health Specialists’ Compulsory Service Drawing of Lots Özet   PDF
Süleyman Utku Uzun, Hüseyin Gültekin
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Histerektomi Sonrası Gelişen Pulmoner Tromboemboliye Bağlı Ölüm Olgusu Özet   PDF
Kenan Karbeyaz, Emre Canverenler, Yasemin Balcı
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ İçindekiler Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık İçindekiler Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı İçindekiler / Contents Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Kapak Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Kapak Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Kapak Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Kapak Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Kapak / Cover Page Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Karaciğer Yağlanmasının Ultrasonografi ile Sınıflandırılması ve Yağlanma Derecesinin Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Özet   PDF
Fatma Gül İmamoğlu, Çetin İmamoğlu, Nazan Çiledağ, Kemal Arda, Muharrem Tola, Cihan Düzgöl
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Kış Sporları Yaralanmaları Özet   PDF
Ethem Acar, Ahmet Demir, Cem Yalın Kılınç, Birdal Yıldırım, Halil Beydilli
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Kist Hidatik Şüpheli Hastaların Tanısında ELISA ve İmmunokromotografik Yöntemin Karşılaştırılması Özet   PDF
Ahmet Yılmaz, Murat Karameşe, Önder Akkaş, Hakan Uslu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Kullandığı Araç ile İntihar; Olgu Sunumu / Suicide with The Vehicle That Was Driven By The Person Himself: A Case Report Özet   PDF
Kenan Karbeyaz, Adnan Çelikel, Harun Akkaya, Yasemin Balcı
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Künye Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Künye Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Künye Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Künye Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Künye / About This Journal Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Leptin ve Leptin Reseptörü Gen Varyantları ile Kolorektal Kanser Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma / Examining the Relationship Between Colorectal Cancer and Gene Polymorphisms of Leptin and Leptin Receptors Özet   PDF
Neslihan Korkmaz, Adnan Selim Kimyon, Esra Ermiş, Tuba Edgünlü, Erkan Arpacı, Hüseyin Engin, Sevim Karakaş Çelik
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Leukemic Appendicitis in a Patient with Refractor Acute Leukemia / Tedaviye Dirençli Akut Lösemi Hastasında Lösemik Appendisit Özet   PDF
Volkan Karakuş, Gizem Zorlu, Yelda Dere, Erdal Kurtoğlu
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Maksiller Sinüsün Karsinosarkomu Özet   PDF
Leyla Tekin, Tarhan Karaman
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde 2013–2014 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan Travmatik Kalp - Aort Rüptürü Saptanan Olguların Değerlendirilmesi Özet   PDF
Kenan Karbeyaz, Gülsüm Kadı, Yasemin Balcı
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları/Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine Phase 3 Committees Evaluation Survey Results Özet   PDF
Edip Güvenç Çekiç, Mert Küçük
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Özet   PDF
Selmin Dirgen Çaylak, Hamdi Sözen, Şükrü Kasap, Ahmet Korkut Belli, Mehtap Gül
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Alan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Beklentilerinin Belirlenmesi Determination of the Satisfaction Level and Expectations of Resident Doctors Training in Muğla Sıtkı Koçman Uni Özet   PDF
Mert Küçük, Edip Güvenç Çekiç
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Muğla’da Yabancı Uyruklu Cinsel Suç Mağduru Olguların Değerlendirilmesi / Evaluation of Foreign Victims of Sexual Assault in Mugla Özet   PDF
Melike ERBAŞ, Yasemin BALCI, Kenan Karbeyaz, Ümit Ünüvar Göçeoğlu
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Muğla’daki Cilt Kanseri Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi Özet   PDF
Şükrü Kasap, Mehmet Levent Pektaş, Yelda Dere, Mehmet Altıparmak
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Non St Elevasyonlu Akut Koroner Sendromlarda Risk Sınıflaması ve Girişim Zamanı Özet   PDF
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Murat Biteker
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Ethonol Levels in Autopsied Cases Özet   PDF
Gülsüm Kadı, Edip Güvenç Çekiç, Melike Erbaş, Yasemin Balcı
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Otopsisi Yapılan Perinatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi / The Examination of Perinatal Deaths Underwent Autopsy Özet   PDF
Gülsüm Kadı, Burcu Kasap, Hatice Topal, Yasemin Balcı
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Etkenler Future Occupational Anxiety and Trait Anxiety Levels of 5th And 6th Year Medical Students at Pamukkale University Özet   PDF
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Sinem Topaloğlu
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Sclerosing Rhabdomyosarcoma of the Lip in a Child; A Case Report Özet   PDF
Özgür İlhan Çelik, Yelda Dere, Serkan Yaşar Çelik, Burçin Tuna
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Setiksümab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdoğan, Zehra Arslanyılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Diyabetik Hastada Repaglinid Bağlı Hipoglisemi Olgusu Özet   PDF
Bülent Huddam, Emine Koca, Dilek Gibyeli Genek, Okşan Uyar Gazezoğlu, Volkan Karakuş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Spermatogonial Kök Hücre / Spermatogonial Stem Cell Özet   PDF
Sevinç Yanar, Şadiye Açıkgöz, Elvan Şahin, Aysun Sarıkaya
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Spontan Gelişmiş Nontravmatik Süperfisiyal Temporal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu / Spontaneously Developed Nontraumatic Superficial Temporal Artery Aneurysm: A Case Report Özet   PDF
İbrahim Önder Yeniçeri, Bünyamin Güney
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Stabil Torakolomber Vertebra Kırıklarında Yakın Takip ve Yatak İstirahatinin Önemi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Arsal Acarbaş
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 The Diffusion-Weighted Magnetic Resonance İmaging in Hepatic Hydatid Cysts Özet   PDF
Nesat Cullu, Onder Yeniceri, Rabia Mihriban Kilinc
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 The Relationship Between Primary Knee Osteoarthritis (OA) and MMP-1 and MMP-3 Gene Polymorphisms in a Turkish Population: A Population-Based Case-Control Study Özet   PDF
Murat Kara, Ahmet Imerci, Umut Canbek, Ulas Akgun, Tugba Dubektas Canbek, Nevres Hurriyet Aydogan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Sitohistolojik Korelasyon Özet   PDF
Çetin İmamoğlu, Fatma Gül İmamoğlu, Hayrettin Dizen, Asuman Argon, Zehra Hilal Adıbelli, Betül Peker Cengiz, Cihan Düzgöl, Mehmet Çalan, Erdem Arslan, Mustafa Adatepe, Tülu Kebat
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Ullrich Sendromlu Bir Hasta ve Akut Batın Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz: Olgu Sunumu / A Patient with Ullrich Syndrome and Anesthetic Management at Acute Abdominal Surgery: Case Report Özet   PDF
Başak Altıparmak, Ali İhsan Uysal, Eylem Yaşar, Semra Demirbilek
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yayın Hakkı Devir Formu Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yayın Hakkı Devir Formu Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Yayın Hakkı Devir Formu Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yazarlara Bilgi Ayrıntılar   PDF
Deniz Akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yazarlara Bilgi Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016): Muğla Tıp Dergisi Cilt/Volume:3 Sayı/Number:2 Ağustos/August 2016 Yazarlara Bilgi Ayrıntılar   PDF
D A
 
Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık Yazarlara Bilgi Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 4, Sayı 1 (2017): 2017 Nisan Sayısı Yazarlara Bilgi / Instructions For Authors Ayrıntılar   PDF
deniz akpınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yoğun Bakım Servisimizdeki İntoksikasyon Vakalarının İncelenmesi Özet   PDF
Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, Hakan Bayır, Meltem Hakkı, Zeynel Abidin Erbesler, Meliha Kahraman, Meryem Radavuş Doylan
 
Cilt 2, Sayı 3 (2015): MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi Özet   PDF
Havva Akpınar, Gül Ünsal Barlas
 
Toplam 75 ögeden 1 - 75 arası


ISSN: 2148-8118