Cilt 4, Sayı 1 (2017)

2017 Nisan Sayısı

İçindekiler

Kapak / Cover Page PDF
 
Künye / About This Journal PDF
  I
Amaç ve Kapsam / Aim and Scope PDF
  II
Yazarlara Bilgi / Instructions For Authors PDF
  III-VI
İçindekiler / Contents PDF
  VII

Orjinal Makale/Original Article

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları/Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine Phase 3 Committees Evaluation Survey Results PDF
Edip Güvenç Çekiç, Mert Küçük 1-9
Leptin ve Leptin Reseptörü Gen Varyantları ile Kolorektal Kanser Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma / Examining the Relationship Between Colorectal Cancer and Gene Polymorphisms of Leptin and Leptin Receptors PDF
Neslihan Korkmaz, Adnan Selim Kimyon, Esra Ermiş, Tuba Edgünlü, Erkan Arpacı, Hüseyin Engin, Sevim Karakaş Çelik 10-14
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Alan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Beklentilerinin Belirlenmesi Determination of the Satisfaction Level and Expectations of Resident Doctors Training in Muğla Sıtkı Koçman Uni PDF
Mert Küçük, Edip Güvenç Çekiç 15-20
Muğla’da Yabancı Uyruklu Cinsel Suç Mağduru Olguların Değerlendirilmesi / Evaluation of Foreign Victims of Sexual Assault in Mugla PDF
Melike ERBAŞ, Yasemin BALCI, Kenan Karbeyaz, Ümit Ünüvar Göçeoğlu 21-27

Olgu Sunumu/Case Report

Spontan Gelişmiş Nontravmatik Süperfisiyal Temporal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu / Spontaneously Developed Nontraumatic Superficial Temporal Artery Aneurysm: A Case Report PDF
İbrahim Önder Yeniçeri, Bünyamin Güney 28-30
Difficult Decision: Lobar Pneumonia or Foreign Body Aspiration? / Zor Karar: Lobar Pnömoni mi Yoksa Yabancı Cisim Aspirasyonu mu? PDF
Erol Çetinkaya, Nazile Ertürk 31-33
Globus Pallidus İnfarktı İlişkili Kore: Olgu Sunumu / Chorea Associated with Globus Pallidus Infarction: A Case Report PDF
Dilek Aslan Öztürk, Yasemin Ünal, Gülser Karadaban Emir, Gülnihal Kutlu 34-37

Derleme/Review

Spermatogonial Kök Hücre / Spermatogonial Stem Cell PDF
Sevinç Yanar, Şadiye Açıkgöz, Elvan Şahin, Aysun Sarıkaya 37-44


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

ISSN: 2148-8118