Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Etkenler Future Occupational Anxiety and Trait Anxiety Levels of 5th And 6th Year Medical Students at Pamukkale University

Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Sinem Topaloğlu

Özet


Özet

Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin sürekli kaygı ve mesleki kaygı düzeyleri ve bunları etkileyen etkenlerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya 101 öğrenci katılmıştır. Veriler, sosyo-demografik sorular, 17 soruluk mesleki kaygı anketi ve 20 soruluk Sürekli Kaygı Ölçeği 2 sorularından oluşan bir anket formu kullanılarak Ekim 2012 tarihinde toplanmıştır. Öğrencilerin sürekli kaygı düzeyinin (42.5 ± 9.1) ve mesleki kaygı düzeyinin (37.9 ± 10.1) orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Kız öğrencilerin (40.6 ± 5.1) erkek öğrencilere (35.4 ± 10.5) göre meslekleri ile ilgili daha fazla kaygı duydukları saptanmıştır (p=0.010). Öğrencilerin en çok, tıpta uzmanlık sınavını kazanamama, uzman doktor olamama, çalışma yeri ile ilgili belirsizlik ve acil hastayla baş etme konularında kaygıları olduğu bulunmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında hem sürekli kaygı ve hem de mesleki kaygı yaygındır. Bu konuda, kampüste psikolojik danışmanlık ve destek birimlerinin oluşturulması ve kullanımının sağlanması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Kaygı, Mesleki Kaygı, Tıp Fakültesi, Öğrenci

Abstract


This study has been performed to determine the trait anxiety and future occupational anxiety levels of the 5th and 6th year medical students at Pamukkale University and their contributing factors. 101 students participated in this cross-sectional study. Data were collected in October 2012 by questionnaire, consisting of socio-demographic data, 17 questions about occupational anxiety and 20 questions of the Trait Anxiety Inventory II. Trait anxiety levels of students (42.5 ± 9.1) and occupational anxiety levels (37.9 ± 10.1) were found to be moderate. Female students (40.6 ± 5.1) were found to be more anxious about their profession than male students (35.4 ± 10.5) (p = 0.010) were. Students were most concerned about succeeding in the medical specialization exam in medicine, not being a specialist doctor, being uncertain about the place of work and coping with emergency unit patients. Both trait anxiety and occupational anxiety were prevalent among the 5th and 6th graders at the Faculty of Medicine, Pamukkale University. It is necessary to establish and ensure the use of psychological counseling and support units in the campus.


Keywords: Anxiety, Occupational Anxiety, Faculty of Medicine, Student


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aiken LR. Update on attitudes and other affective variables in learning mathematics. Rev Educational Res. 1976;46:293-311.

Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for state and anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1970.

Oğuz A. Mizah ve Kaygı. In: Dilbaz N (eds). Anksiyete bozuklukları: kaygı ve şiddet. Ankara: Pozitif Matbaacılık, 2009:266-67.

Köroğlu E. Klinik psikiyatri. Ankara: HYB Yayıncılık, 2012:224-34.

Ocaktan ME, Keklik A, Çöl M. Abidinpaşa sağlık grup başkanlığı’na bağlı sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinde spielberger durumluk ve sürekli kaygı düzeyi. Ankara Üni Tıp Fak Derg. 2002;55:21-8.

Dilmaç B, Hamarta E, Arslan C. Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve denetim odaklarının bağlanma stilleri açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2009;9:127-59.

Arnetz BB. Psychosocial challenges facing physicians of today. Social Sci Med. 2001;52:203-13.

Guthrie EA, Black D, Shaw CM, Hamilton J, Creed FH, Tomenson B. Embarking upon a medical career: psycological morbidity in first year medical students. Med Edu. 1995;29:337-41.

Radcliffe C, Lester H. Perceived stress during undergraduate medical training: a qualitative study. Med Edu. 2003;37:32-8.

Yeniçeri N, Mevsim V, Özçakar N, Özan S, Güldal D, Başak O. Tıp eğitimi son sınıf öğrencilerinin gelecek meslek yaşamları ile ilgili yaşadıkları anksiyete ile sürekli anksiyetelerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üni Tıp Fak Derg. 2007;21:19-24.

Lee J, Graham AV. Students’ perception of medical school stress and their evaluation of a welness elective. Med Edu. 2001;35:652-59.

Öner N, Le Compte A. Süreksiz durumluk / sürekli kaygı envanteri el kitabı, 2nci baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 1982:2.

Sesti AM. State-trait anxiety inventory in medication clinical trials. QoL Newsletter 2000;25:15-6.

Currie CE, Elton RA, Todd J, Platt S. Indicators of socioeconomic status for adolescents: the WHO health behaviour in school aged children survey. Health Edu Res. 1997;12:385-97.

Antonoff MB, Swanson JA, Green CA. Mann BD, Maddaus MA, D'Cunha- J. The significant impact of a competency-based preparatory course for senior medical students entering surgical residency. Acad Med. 2012;87:308-19.

Zuardi AW, Prota Fdel G, Del-Ben CM. Reduction of the anxiety of medical students after curricular reform. Revista Brasileira Psiquiatria. 2008;30:136-8.

Peterlini M, Tiberio IF, Saadeh A, Pereira JC, Martins MA. Anxiety and depression in the first year of medical residency training. Med Edu. 2002;36:66-72.

Budakoğlu Iİ, Karaoğlu N, Coşkun Ö. Loneliness, hopelessness, anxiety and self compassion of medical students: gazi example. Gazi Med J. 2014;25:165-70.

Şenol Y, Dönmez L, Türkay M, Aktekin M. The incidence of smoking and risk factors for smoking initiation in medical faculty students: cohort study. BMC Public Health 2006;6:128.

Aktekin M, Karaman T, Şenol YY, Erdem Ş, Erengin H, Akaydın M. Anxiety depression and stressful life events among medical students; a prospective study in Antalya, Turkey. Med Edu. 2001;35:12-7.

Hope V, Henderson M. Medical student depression, anxiety and distress outside North America: a systematic review. Med Edu. 2014;48:963-79.

Dyrbye LN, Thomas MR, Shanafelt TD. Systematic review of depression, anxiety and other indicators of psychological distress among U.S. and Canadian medical students. Academic Medicine: J Assoc Am Med Coll. 2006;81:354-73.

Moss F, McManus IC. The anxieties of new clinical students. Med Edu. 1992;26:17-20.

Wolf TM. Stress, coping and health: enhancing well being during medical school. Med Edu. 1994;28:8-17.

Supe AN. A study of stress in medical students at Seth G.S. Medical College. J Postgrad Med. 1998;44:1-6.

Canbaz S, Sünter AT, Aker S, Peşken Y. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin kaygı düzeyi ve etkileyen faktörler. Genel Tıp Derg. 2007;17:15-9.

Mayda AS, Yılmaz M, Bolu F ve ark. Bir tıp fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerinde gelecek ile ilgili kaygı durumunun değerlendirilmesi Düzce Üni Sağ Bil Enst Derg. 2014;4:7-13.

Kılıç B, Sayek İ. Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitiminde var olan durum. Toplum ve Hekim 1997;13:11-21.

Kılıç B, Sayek İ. Türk tabipleri birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu-2000 (TTB-MÖTER). Toplum ve Hekim 2001;16:230-40.

Terzi C, Saçaklıoğlu F, Sayek İ. 2020 yılında Türkiye’de tıp eğitimi. 2000-2020 sürecinde nasıl bir dünya, Türkiye, sağlık, tıp ortamı öngörülebilir, oluşturulabilir? Ankara: TTB Yayını, 2002:157-94.

Alvi T, Assad F, Ramzan M, Khan FA. Depression, anxiety and their associated factors among medical students. J Coll Physicians Surg Pak. 2010;20:122-6.

Jadoon NA, Yaqoob R, Raza A, Shehzad MA, Zeshan SC. Anxiety and depression among medical students: a cross-sectional study. J Pak Med Assoc. 2010;60:699-702.

Eller T, Aluoja A, Vasar V, Veldi M. Symptoms of anxiety and depression in Estonian medical students with sleep problems. Depress Anxiety. 2006;23:250-6.

Baltaş A, Baltaş Z. Stres ve başa çıkma yolları. 18. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.