Otopsisi Yapılan Perinatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi / The Examination of Perinatal Deaths Underwent Autopsy

Gülsüm Kadı, Burcu Kasap, Hatice Topal, Yasemin Balcı

Özet


Özet

Perinatal dönem ölümleri multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Anne, bebek ve plasenta patolojileri perinatal ölümlere yol açabilir. Bu çalışmada 2013-2015 yılları arasında Muğla ilinde otopsisi yapılan perinatal dönem bebek ölümlerinin makroskopik/mikroskopik bulguları, adli tahkikatları ve ölüm sebepleri incelenmiştir. Miad tayini, ölü ya da canlı doğum kriterleri, plasental patolojilerin incelenmesinin önemi, sağlık çalışanları ile alakalı şikayetler üzerine durulmuştur. Toplam 16 olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olguların 13’ünün miadından önce doğduğu, 3’ünün miadında doğduğu saptanmıştır. Olguların %56.25’inde mekonyum ve/veya amnion sıvı aspirasyonu ile alakalı bulgular saptanmıştır. 2 olguda plasenta incelemesi yapılabilmiştir. 5 olguda sağlık çalışanları ile ilgili şikâyete rastlanmıştır. Muğla iline ait daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Muğla, Perinatal Ölüm, Otopsi

Abstract


Perinatal deaths require a multidisciplinary approach. Maternal, fetal and plasental pathologies might lead to perinatal deaths. In this study, macroscobic/microscobic findings, forensic examination findings and related causes of perinatal deaths in the city of Muğla between 2013-2015 were examined.The determination of being term and alive or stillbirth criteria, the significance of plasental pathological examination, the complaints about health care professionals were emphasized. Sixteen case reports were included in this study. It was detected that thirteen neonates were born prematurely while 3 of them were born at term. Meconium and/or amniotic fluid aspiration related findings were detected in 56.25% of the cases. Pathological examination was performed in two cases. Complaints about health care professionals were detected in 5 cases. Since it is the first study about the perinatal deaths in the city of Muğla, the findings are well worth presenting.


Keywords: Autopsy, Muğla, Perinatal Death


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Koç S, Can M. Birinci Basamakta Adli Tıp. In: Pakiş I, Koç S, eds. Perinatal ve Neonatal Dönem Bebek Ölümleri. 2011;117-26. 2 ed. İstanbul: Golden Print.

Gülmen MK, Salaçin S. Perinatal Ölümlerde Mekonyum Aspirasyonu Tanısı ve Önemi. Adli Tıp Bült. 1996;1(3):132-5.

Kidron D, Bernheim J, Aviram R. Placental findings contributing to fetal death, a study of 120 stillbirths between 23 and 40 weeks gestation. Placenta. 2009;30(8):700-4.

Bonetti LR, Ferrari P, Trani N, Maccio L, Laura S, Giuliana S, et al. The role of fetal autopsy and placental examination in the causes of fetal death: a retrospective study of 132 cases of stillbirths. Arch Gynecol Obstet. 2011;283(2):231-41.

Tellefsen CH, Vogt C. How important is placental examination in cases of perinatal deaths? Pediatr Dev Pathol. 2011;14(2):99-104.

Roescher AM, Timmer A, Erwich JJ, Bos AF. Placental pathology, perinatal death, neonatal outcome, and neurological development: a systematic review. PLoS One. 2014;9(2):e89419.

Syridou G, Spanakis N, Konstantinidou A, Piperaki ET, Kafetzis D, Patsouris E, et al. Detection of cytomegalovirus, parvovirus B19 and herpes simplex viruses in cases of intrauterine fetal death: association with pathological findings. J Med Virol. 2008;80(10):1776-82.

Çağdır AS, Cin Ö, Albek E, Soysal Z. Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları. Adli Tıp Derg. 2004;18(1):29-42.

Koç S, Özaslan İ, Sarı H, Çakalır C. Adli Otopsiler Açısından Amnion Sıvısı Aspirasyonu. Adli Tıp Bült. 1999;4(1):16-9.

Pakiş I, Karayel F, Turan AA, Ketenci Ç, Arıcan N. Evaluation Of Perinatal And Neonatal Autopsies. Turkiye Klinikleri J Foren Med. 2005;2:85-9.

Kepkep K, Yener C, Topçu T. SSK Okmeydanı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Beş Yıllık Perinatal Mortalite Oranlarının Değişimi. Perinatoloji Derg. 1994;2:108-11.

Giray H, Kiliç B. Bekar Kadinlar ve Üreme Sağlığı. Sted. 2004;13(8):286–9.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.