Muğla’da Yabancı Uyruklu Cinsel Suç Mağduru Olguların Değerlendirilmesi / Evaluation of Foreign Victims of Sexual Assault in Mugla

Melike ERBAŞ, Yasemin BALCI, Kenan Karbeyaz, Ümit Ünüvar Göçeoğlu

Özet


Özet

Bu çalışmada cinsel saldırı iddiası ile adli makamlar tarafından Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilen ve adli rapor düzenlenmesi istenen yabancı uyruklu olguların değerlendirilmesi ile turizm suçlarından cinsel saldırıların sıklığını, bölgesel özelliklerini ve prosedürel süreçlerde yaşanan sorunların neler olduğunu tespit etmek ve önlemeye yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla 01 Haziran 2012 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki 4,5 yıllık süreçte cinsel saldırı iddiasıyla Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne müracaat ettirilen 478 olgu arasında yabancı uyruklu olan 47 olgunun raporları geriye dönük incelenmiştir. Şube Müdürlüğünde, bu tür olgular, iyi derecede İngilizce bilen bir adli tıp uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. Olguların, yaş, cinsiyet gibi demografik verilerinin yanı sıra saldırgan ve mağdurun yakınlık derecesi, olay yeri, olayın geçtiği ilçe, rapor isteminde bulunan savcılıkların dağılımı, hangi konularda rapor istendiği, olay tarihi ile ilk muayene ve Adli Tıp Şube Müdürlüğündeki muayene arasında geçen süre ve muayene sonuçları değerlendirilmiştir. Adli makamlar tarafından Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğüne yönlendirilen 47 yabancı uyruklu olgunun 45’i (%95.8) kadın, 2’si (%4.2) erkek olup, olguların yaş ortalaması 26.1 (SD: 10.9)’dir Saldırgan/şüphelilerin, olguların %44.7’sinde mağdurların tanımadıkları kişiler olduğu, %70.2’sinde olayın tatil mekânında gerçekleştiği, en fazla olgunun Marmaris’ten gönderildiği, olguların %68.1’inin ilk muayenesinin Adli Tıp Şube Müdürlüğünde gerçekleştirildiği, %78.7’sinin olaydan sonraki ilk 3 gün içinde muayenesinin gerçekleştirildiği saptanmıştır. Ülkemizin prestiji açısından turizm bölgelerinde cinsel saldırıyı önleme programlarına ağırlık verilmesi ve bu bölgelerde tüm muayenenin bir kerede ve etkin bir şekilde yapılabileceği birimlerin kurulması ve güçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Cinsel Suç, Turizm Suçu, Yabancı Uyruklu

Abstract

Foreign cases, who were admitted to Mugla Forensic Medicine Branch Directorate due to sexual assault allegations and were required to prepare a judicial report, were evaluated in this study. It was aimed to determine the frequency of sexual assault among tourism crimes, regional characteristics of sexual assault and problems in procedural processes and to develop suggestions for its prevention. The reports of 47 foreign cases from 478 cases, who were admitted to Mugla Forensic Medicine Branch Directorate between June 01, 2012 and December 31, 2016 (4.5 years) due to sexual assault allegations, were retrospectively examined. We evaluated demographic data such as age and gender as well as degree of proximity between the attacker and the victim, crime scene, crime district, distribution of the prosecutors' offices requesting a report, report topics, period between initial examination on the date of event and subsequent examination at the Forensic Medicine Branch Directorate and examination results. 47 (9.8%) of 478 cases, who were admitted to Mugla Forensic Medicine Branch Directorate, were foreign nationals. Of them, 45 (95.8%) were female and 2 (4.2%) were male. The mean age of the cases was 26.1 years (SD=10.9). In 44.7% of the cases, the aggressors/suspects were unrecognized persons by the victims. In 70.2% of the cases, the event occurred in holiday place. Most cases were sent from Marmaris. In 68.1% of the cases, the first examination was performed at the Forensic Medicine Branch Directorate. In 78.7% of the cases, the examination was performed within the first 3 days after the event
In terms of prestige of our country, it is thought that more emphasis should be placed on the sexual assault prevention programs in the tourism areas and that it is necessary to establish and strengthen the units, where the entire examination can be done once and effectively, in these regions.

Keywords: Foreign National, Forensic Medicine, Sexual Assault, Tourism Crime

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Tataroğlu M, Subaşı E. Kolluk Güçlerinde Modernleşme: Muğla örneğinde Turizm Jandarması yapılanması. Yönetim ve Ekonomi. 2009;16(2):73-93.

Aksu M, Aktaş AR, Oku O, Şentürk FK. Yabancı turistlerin güvenlik algılarının analizi: Alanya Örneği. International Conference on Eurasian Economies, 2013, ss744-754. St. Petersburg: Beykent Universty. https://www.avekon.org/papers/759.pdf. Erişim tarihi: 24.06.2017.

Ayazlar G, Işık T. Yabancı turistlere yönelik işlenen suçların incelenmesi: Marmaris Örneği. Int J Human Sci. 2016; 13(1):1815-31. DOI: https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3525

Çakmakçı E. Turizm ve suç arasındaki ilişki ve suçun önlenmesine yönelik teoriler. Tourism Academic J. 2015;1:49-59.

World Health Organization (WHO). Guidelines for medico-legal car efor victims sexual violance, Geneva, 2003.

Luce H, Schrager s. Gilchrist v. Sexsual assault of women. Am Fam Physician. 2010;81(4): 489-95.

World Tourism Organization. Global Code of Ethics for Tourism, 1999, Santiago, http://ethics.unwto.org/content/global-code-ethics-tourism, Erişim tarihi: 24.06.2017.

Feldhaus KM, Houry D, Kaminsky R. Lifetime sexual assault prevalence rates and reporting practices in an emergency department population. Ann. Emerg Med. 2000;36(1):23-27.

Karanfil R, keten A, Zeren C, Arslan MM, Eren A. Evaluation of sexual assault in Turkey. J Froensic Leg Med. 2013;20(5):4040-7.

Riggs N, Houry D, Long G et al. Analysis of 1076 cases of sexual assault. Ann. Emerg Med. 2000;35(4):358-62.

Balcı Y, Erbaş M, Işık Ş, Karbeyaz K. Muğlaadli Tıp Şube Müdürlüğü'ne Başvuran Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2014;19(2):87-95. DOI: https://doi.org/10.17986/blm.2014192795

Danielson CK, Holmes MM. Adolecent sexual assault: an update of the literarture. Curr Opin Obstet Gynecol 2004:16: 383-88.

Karbeyaz K, Gündüz T, Balcı Y, Akkaya H. Yeni Türk Ceza Kanunu Sonrası değerlendirilen cinsel suç olguları; Eskişehir deneyimi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2009;6(1):1-8.

Arslan MM, Kar H, Akcan R, Çekin N. Hatay ağır ceza mahkemesinde karar bağlanan cinsel suçların analizi. Adli Bilimler Dergisi 2008;7(2):35–9.

Demirci Ş, Doğan HK, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da cinsel istismar yönünden muayenesi yapılan çocuk olguların değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008;5:43–9.

Holmes MM, Resnick HS, Frampton D. Follow up of sexual assault victims. Am J Obstet Gynecol. 1998;179(2): 336-42.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.