Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Alan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Beklentilerinin Belirlenmesi Determination of the Satisfaction Level and Expectations of Resident Doctors Training in Muğla Sıtkı Koçman Uni

Mert Küçük, Edip Güvenç Çekiç

Özet


Özet

Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimi programı, eğiticileri ve eğitimi hakkındaki beklentilerinin ve memnuniyetlerinin belirlenmesi için uygulanan anketlerin sonuçlarının değerlendirilmesini ve yazılı hale getirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmamız, 2016 yılında Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından tıpta uzmanlık öğrencilerine uygulanan anket sonuçlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Anket sonuçları incelendiğinde tıpta uzmanlık öğrencilerinin neredeyse tamamının akademik çalışmalara katıldıklarını belirtmiş olmaları dikkati çekmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin, genel olarak memnuniyet düzeyleri değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak akademik çalışmalardan, eğitim programlarından, bölüm içi ilişkilerden memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin, fakültemizin öğretim üyesi sayısı yetersizliklerine, yemekhane, altyapı ve kantin gibi eksikliklere vurgu yaptıkları görülmektedir. Bu anketin sonuçlarının eğitim kalitesinin artırılması üzerinde faydalı olabileceği düşünülmüş olup, ileriki yıllardaki sonuçlarla karşılaştırma imkanı tanıması bakımından faydalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anket, Memnuniyet, Tıpta Uzmanlık Öğrencisi


Abstract

This study aims to evaluate and write out the results of the questionnaires applied to determine the satisfaction and expectations of trainees of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine who are trained at the Faculty of Medicine regarding their specialty education program, and educators. This study includes the evaluation of the results of the questionnaires administered by the Department of Medical Education and Bioinformatics in 2016 on medical residency trainees. When survey results are examined, it is noteworthy that almost all of the medical residency trainees have indicated that they were participating in academic studies. Medical residency trainees expressed their satisfaction from academic studies, education programs, intra-departmental relations when the level of satisfaction in general was evaluated medical residency trainees also pointed to some shortcomings in infrastructure and social facilities, as well as inadequacy in the number of faculty members of our faculty. The outcome of this survey is thought to be beneficial for increasing the quality of education and for comparison with future results.

Keywords: Medical Residency Trainee, Satisfaction, Survey

Tam Metin:

PDF

Referanslar


European Union of Medical Specialists (UEMS). Uems statutes. 2015 p. 1–11 (https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0003/25257/UEMS-2015-13-en-amend-04-15-STATUTES-UEMS.pdf erişim tarihi: 29/05/2017)

Accreditation Council for Graduate Medical Education. 2013; 1–11. (http://www.acgme.org/About-Us/Overview erişim tarihi: 29/05/2017)

Accreditation Council for Graduate Medical Education. Common program requirements Section III B. 2011 p. 1–19.(http://macyfoundation.org/docs/macy_pubs/pub_ContEd_inHealthProf.pdf#page=212%5Cnhttp://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Common+program+requirements#0 erişim tarihi: 29/05/2017)

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü(http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2014/04/20140426-11.htm erişim tarihi: 29/05/2017)

Tıpta Uzmanlık Kurulu. (http://www.tuk.saglik.gov.tr/dokumanlar/index.html erişim tarihi: 29/05/2017)

Tan MN, Özçakar N, Kartal M. Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi. Marmara Med J. 2012;25:20–5.

Karaoğlu L, Şahin T, Eğri M, Pehlivan E, Genç F. M, Güneş G. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ nde Araştırma Görevlisi Olarak Çalışan Hekimlerin Mesleki Memnuniyet Düzeyi. Toplum Hekimliği Bült. 2006;25(2):7–14.

Takahashi O, Ohde S, Jacobs JL, Tokuda Y, Omata F, Fukui T. Residents’ Experience of Scholarly Activities is Associated with Higher Satisfaction with Residency Training. J Gen Intern Med. 2009;24(6):716–20.

Gültekin BK, Söylemez A, Dereboy İF, Çiçek C. Ege Ve Adnan Menderes Tıp Fakülteler İ Nde Uzmanlık Eğitimi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı İle. ADÜ Tıp Fakültesi Derg. 2006;7(2):17–21.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.