Difficult Decision: Lobar Pneumonia or Foreign Body Aspiration? / Zor Karar: Lobar Pnömoni mi Yoksa Yabancı Cisim Aspirasyonu mu?

Erol Çetinkaya, Nazile Ertürk

Özet


Abstract

Foreign body aspiration is a frequently seen important health problem that can be mortal. It is more common in children under three years of age. It is among significant mortality and morbidity reasons for this age group, by causing many of respiratory systems complications. Foreign body aspiration is located in the discriminative table in patients with resistant pneumonia, bronchitis or bronchial asthma. In children patients, there are difficulties in diagnosing due to the shortness of story. This study presents a 7-year-old patient, whose respiratory complaints continue, despite treatment. It was difficult to distinguish whether the cause was due to foreign body aspiration or changes secondary to infection. We want to discuss what we have to discover in these situations and what clues we need to catch in such difficult situations. The presence of drowning crisis is a guide in the differential diagnosis. If not, there is no need for urgency for bronchoscopy. May be considered as misdiagnosis or inadequate treatment.

Keywords: Children, Aspiration, Pneumonia


Özet

Yabancı cisim aspirasyonu sık gözlenen ve mortal sonuçlanabilen önemli bir sağlık problemidir. Üç yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. Birçok solunum sistemi komplikasyonuna neden olabildiğinden, bu yaş grubu için önemli mortalite ve morbidite nedenleri arasındadır. Dirençli pnömoni, bronşit veya bronşiyal astım hastalarında yabancı cisim aspirasyonu ayrıcı tanıda yer almaktadır. Çocuk hastalarda öykü yetersizliğinden tanıda güçlükler yaşanmaktadır. Bu çalışmada tedaviye rağmen solunum sıkıntısı devam eden, yabancı cisim aspirasyonu mu, enfeksiyona sekonder değişiklikler mi ayırımını yapmakta zorlandığımız 7 yaşında hasta sunulmuştur. Böyle durumlarda tanıyı kolaylaştıracak bulguların neler olduğunu ve zor vakalarda yakalamamız gereken ipuçlarını olgumuz üzerinden tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aspirasyon, Pnömoni

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kansal B, Swamy KM, Ramesh H, Kumar B. Unusual foreign bodies in the respiratory tract of children. Indian Pediatr. 2015;52(7):611-2.

Haliloglu M, Ciftci AO, Oto A, Gumus B, Tanyel FC, Senocak ME, et al. CT virtual bronchoscopy in the evaluation of children with suspected foreign body aspiration. Eur J Radiol. 2003;48(2):188-92.

Çapan N, Alıcı IO. Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonu. Solu Hast. 2009;20(1):39-42.

Zerella JT, Dimler M, McGill LC, Pippus KJ. Foreign body aspiration in children: value of radiography and complications of bronchoscopy. J Pediatr Surg. 1998;33(11):1651-4.

Oguzkaya F, Akcali Y, Kahraman C, Bilgin M, Sahin A. Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: a 10-year experience. Eur J Cardiothorac Surg.1998;14(4):388-92.

Ciftci AO, Bingol-Kologlu M, Senocak ME, Tanyel FC, Buyukpamukcu N. Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J Pediatr Surg. 2003;38(8):1170-6.

Ilçe Z. Çocuklarda trakeobronşial yabancı cisim aspirasyonu. Kocaeli Tıp Derg. 2012;2:47-54.

Şenaylı A, Şenaylı Y. An analysis of foreign body aspirations in Turkey. J Contemp Med. 2011;1(1):1-5.

Chiu CY, Wong KS, Lai SH, Hsia SH, Wu CT. Factors predicting early diagnosis of foreign body aspiration in children. Pediatr Emerg Care. 2005;21(3):161-4.

Metrangelo S, Monetti C, Meneghini L, Zadra N, Giusti F. Eight years' experience with foreign-body aspiration in children: what is really important for a timely diagnosis? J Pediatr Surg. 1999;34(8):1229-31.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.