Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans / A Significant and Rare Cause of Painless Chronic Effusion in the Knee: Lipoma Arboresans

Cem Yalın Kılınç, Ahmet İmerci, Emrah Açan, Umut Canbek, Ulaş Akgün, Rabia Mihriban Kılınç, Nazım Karalezli, Nevres Hürriyet Aydoğan

Özet


Özet


Lipoma Arboresans, nadiren karşılaşılan intra-artiküler bir lezyon olup etyolojisi bilinmemektedir. Genellikle dizde lokalizedir ve sinovyumda villöz lipomatöz proliferasyon ile karakterizedir. Belirtiler yavaş yavaş ilerleyen şişlik, zaman zaman effüzyon ile beraber ağrılarda artış, eklem hareketinde kısıtlılık şeklindedir. Manyetik rezonans görüntüleme erken tanı için önemli bir tekniktir. Lipom Arboresan, kronik eklem efüzyonlu hastaların ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Burada bildirilen 2 olgu, 7 yıldır zaman zaman sağ dizde ağrısız şismesi olan 42 yaşında erkek hasta ve 4 yıldır zaman zaman dizde şişme ve ağrısı olan 46 yaşında erkek hastadır. Birinci hastanın eklem hareketinde belirgin kısıtlılık varken, ikinci hastanın eklem hareketindeki kısıtlılık daha azdır. Her iki hastada da uzun süren semptomlara rağmen kemik erozyonu veya dejeneratif değişiklikler saptanmadı. Manyetik rezonans görüntüleme, suprapatellar ve retropatellar bölgede multipl villöz lipotomöz sinoviyal proliferasyonu gösteren lezyon ve eklem efüzyonunu belirledi. Her iki hastada da kitle artrotomik sinovektomi ile eksize edildi. Lipom Arboresan tanısı patoloji ile konmuştur. Herhangi bir etyolojiye bağlı olmayan uzun bir geçmişe sahip ağrısız sinovit vakalarında Lipoma Arboresan düşünülmelidir. Lipom Arboresan teşhisi konan vakalarda, diğer diz ve aslında tüm eklemler ayrıca incelenmelidir. Manyetik rezonans görüntülemenin erken teşhis ve tedavide oynadığı rolün önemi unutulmamalıdır.


Anahtar Kelimeler: Lipoma Arboresan, Villöz Lipomatoz Sinoviyal Proliferasyon, Diz eklemi, Magnetik Rezonans Görüntüleme, Yumuşak Doku Neoplazisi

Abstract

Lipoma Arborescence is a rarely encountered intra-articular lesion of unknown etiology. It is generally characterised by villous lipotomous proliferation in the synovium and is typically localised in the knee. The symptoms are a slowly progressing swelling, variations in pain, limitation of joint movement and intermittent joint effusion. Magnetic resonance imaging is an important technique for early diagnosis. Lipoma Arborescence should be considered in the differential diagnosis of patients with chronic joint effusion. Two cases reported here are a 42-year-old male patient, who has painless swelling in the right knee for 7 years and a 46-year-old male patient, who has been suffering from knee swelling and pain for 4 years. While (delete) There is a significant limitation in the joint motion of the first patient whereas there is less restriction of the joint motion of the second patient. Bone erosion or degenerative changes were not detected in both patients despite prolonged symptoms. Magnetic resonance imaging determined a lesion demonstrating multiple villous lipotomous synovial proliferation in the suprapatellar and retropatellar area and effusion of the joint. The mass was excised by arthrotomic synovectomy in both patients. A diagnosis of Lipoma Arborescence was made by pathology. Lipoma Arboresan should be considered in cases of painless synovitis with a long history without any etiology. In case of Lipom Arboresan diagnosis, the other knee and indeed all joints should be examined separately. The role of magnetic resonance imaging in early diagnosis and treatment should not be forgotten.

Keywords: Lipoma Arborescence, Villous Lipomatous Synovial Proliferation, Knee Joint, Magnetic Resonance Imaging, Soft Tissue Neoplasms.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Levadoux M, Gadea J, Flandrin P, Carlos E, Aswad R, Panuel M. Lipoma arborescens of the elbow: a case report. J Hand Surg. 2000;25:580-4.

Wolf RS, Zoys GN, Saldivar VA, Williams RP. Lipoma arborescens of the hip. Am J Orthop. 2002;31:276-9.

Ege G, Akman H. Olgu sunumu: Dizde lipoma arborescens. Artroplasti Artroskopik Cerr. 2002;13:45-8.

Erselcan T, Bulut O, Bulut S, Dogan D, Turgut B, Ozdemir S, Goze F. Lipoma arborescens; successfully treated by yitrium-90 radiosynovectomy. Ann Nucl Med. 2003;17:593-6.

Franco M, Puch JM, Carayon MJ, Bortolotti D, Albano L, Lallemand A. Lipoma arborescens of the knee: report of a case managed by arthroscopic synovectomy. Joint Bone Spine. 2004;71:73-5.

Kim RS, Song JS, Park SW, Kim L, Park SR, Jung JH , et al. Lipoma arborescens of the knee. Arthroscopy. 2004; 20: 95-9.

Cil A, Atay OA, Aydingoz U, Tetik O, Gedikoglu G, Doral MN. Bilateral lipoma arborescens of the knee in a child: a case report. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2005;13:463-7.

Davies AP, Blewitt N. Lipoma arborescens of the knee. The Knee. 2005; 12: 394-6.

Sağlık Y, Akmese R, Yıldız Y, Basarır K. Lipoma arborescens occurring in both knees at different times: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc. 2006; 40: 176-80.

K Ranganath, Ganesh B Rao, and Namitha. Lipoma arborescens of the elbow. Indian J Radiol Imaging 2010 February; 20(1): 50–2.

Patil PB, Kamalapur MG, Joshi SK, Dasar SK, Rao RV. Lipoma arbores- cens of knee joint: role of imaging. J Radiol Case Rep. 2011; 5: 17-25.

Utkan A, OzkanG, Kose CC, Ciliz DS, Albayrak AL. Congenital absence of the medialmeniscus associated with lipoma arborescens. Knee. 2010; 17: 258-60.

Nguyen US, Zhang Y, Zhu Y, Niu J, Zhang B, Felson DT. Increasing prevalence of knee pain and symptomatic knee osteoarthritis: survey and cohort data. Ann Intern Med. 2011; 155: 725-32.

Hallel T, Lew S, Bansal M. Villous lipomatous proliferation of the syno- vial membrane (lipoma arborescens). J Bone Joint Surg Am. 1988; 70: 264-70.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.