Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 3, Sayı 3 (2016): 2016 Aralık

İçindekiler

Kapak PDF
 
Künye PDF
  I
Amaç ve Kapsam PDF
  II
Yazarlara Bilgi PDF
  III-VI
İçindekiler PDF
  VII

Orjinal Makale/Original Article

Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi / Evaluation of Ethonol Levels in Autopsied Cases PDF
Gülsüm Kadı, Edip Güvenç Çekiç, Melike Erbaş, Yasemin Balcı 1-4
Halk Sağlığı Uzmanları Mecburi Hizmet Kuralarının Değerlendirilmesi/ Evaluation of Public Health Specialists’ Compulsory Service Drawing of Lots PDF
Süleyman Utku Uzun, Hüseyin Gültekin 5-9
Otopsisi Yapılan Perinatal Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi / The Examination of Perinatal Deaths Underwent Autopsy PDF
Gülsüm Kadı, Burcu Kasap, Hatice Topal, Yasemin Balcı 10-15
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Mesleki Kaygı Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Etkenler Future Occupational Anxiety and Trait Anxiety Levels of 5th And 6th Year Medical Students at Pamukkale University PDF
Ahmet Ergin, Süleyman Utku Uzun, Sinem Topaloğlu 16-21
Dizde Ağrısız, Kronik Effüzyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans / A Significant and Rare Cause of Painless Chronic Effusion in the Knee: Lipoma Arboresans PDF
Cem Yalın Kılınç, Ahmet İmerci, Emrah Açan, Umut Canbek, Ulaş Akgün, Rabia Mihriban Kılınç, Nazım Karalezli, Nevres Hürriyet Aydoğan 22-25

Olgu Sunumu/Case Report

Leukemic Appendicitis in a Patient with Refractor Acute Leukemia / Tedaviye Dirençli Akut Lösemi Hastasında Lösemik Appendisit PDF
Volkan Karakuş, Gizem Zorlu, Yelda Dere, Erdal Kurtoğlu 26-28
Kullandığı Araç ile İntihar; Olgu Sunumu / Suicide with The Vehicle That Was Driven By The Person Himself: A Case Report PDF
Kenan Karbeyaz, Adnan Çelikel, Harun Akkaya, Yasemin Balcı 29-31
Glucocorticoid Induced Hypokalemic Periodic Paralysis in Subclinical Hyperthyroidism: Case Report / Glukokortikoid Kullanımına Bağlı Hipokalemik Periyodik Paralizi Gelişen Subklinik Hipertiroidizm Olgusu PDF
Dilek Gibyeli Genek, Bülent Huddam, Volkan Karakuş, Birdal Yıldırım, Okşan Uyar Gazezoğlu 32-34
Ullrich Sendromlu Bir Hasta ve Akut Batın Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz: Olgu Sunumu / A Patient with Ullrich Syndrome and Anesthetic Management at Acute Abdominal Surgery: Case Report PDF
Başak Altıparmak, Ali İhsan Uysal, Eylem Yaşar, Semra Demirbilek 35-37
Fibrinolysis Treatment for Parapneumonic Pleural Effusion with Intrapleural Tissue Plasminogen Activator / İntraplevral Doku Plasminojen Aktivatörüyle Parapnömonik Plevral Efüzyon için Fibrinoliz Tedavisi PDF
Gürbüz Akçay, Nazile Ertürk, Aynur Köş, Arife Zeybek, Önder Yeniçeri 38-41


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.
Bu sürümü çeviren: Sönmez ÇELİK

ISSN: 2148-8118